Advokátní kancelář Praha, advokátní kanceláře, advokát Praha | JUDr. Salačová
Jako samostatný advokát provozující generální praxi v rámci mé advokátní kanceláře v Praze, poskytuji klientům komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky, se specializací na občanské právo (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy na nemovitosti), obchodní právo (založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání z obchodních společností a další služby pro firmy) a rodinné právo (rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, společné jmění manželů).

Cílem mé advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v oblastech souvisejících, vždy kvalitně a na profesionální úrovni. K tomu jsem v každé řešené kauze připravena využít všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil k maximální spokojenosti klienta v nejkratším možném termínu. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací.